Odprta HIŠA- NAČRTI HIŠ

projektiranje in gradnja

REFERENCE-NOVOGRADNJE, ADAPTACIJE, LEGALIZACIJE

NOVOGRADNJE

 • enodružinska hiša Pirnat- Šenturška gora - 2005
 • samostojni prizidek k stanovanjski hiši- Šuštar- Kokrica (Kranj)- 2005
 • enodružinka hiša Radojc - Britof (Kranj)- 2005
 • enodružinska hiša Murn- Stražišče (Kranj)- 2006
 • legalizacija hiše s poslovnim prizidkom -KSI d.o.o-Naklo- 2006
 • nadstrešnica pred mrliškimi vežicami v Naklem -2006
 • gradnja nadomestnega objekta- Ahčin-Suha (Kranj)- 2007
 • enodružinska hiša Meglič z rušenjem obstoječe stavbe- Žabnica (Kranj)
 • gradnja avtokleparske delavnice Potočnik- Stražišče pri Kranju -2007
 • gradnja prizidka- tiskarske delavnice- Primožič-Britof-2007
 • gradnja poslovnega prizidka in rekonstrukcija stanovanjske stavbe Avantcom-Stanežiče 2008
 • gradnja mizarske delavnice-Jelar-Podnart-PID-2007
 • gradnja poslovnega objekta -Zabret- PID-2008
 • legalizacija stanovanjske hiše-Juvan- Duplje-2008
 • enodružinska hiša Bohinc z rušenjem objekta- Zg Vetrno (Tržič)-2009
 • enodružinska hiša Seidl- Zg Vetrno (Tržič)-2009
 • gradnja avtoservisne delavnice Žepič- Retnje (Tržič)- 2009
 • enodružinska hiša Meglič-Resman- Lom pod Storžičem-2009
 • enodružinska hiša Gortnar- Podbrezje- 2010
 • enodružinska hiša Kaštrun- Kokra (Preddvor)- 2010
 • gradnja prizidka k gasilskemu domu Prebačevo- 2010
 • enodružinska hiša Sadar in rušenje obstoječega- Mengeš- 2011
 • gradnja orodjarske delavnice Plut d.o.o. Kranj - PID in priprava dok. za tehnični pregled 
 • legalizacija planšarije Javornik- 2011
 • enodružinska hiša Bolka-Mavčiče-2012
 • enodružinska hiša Butalič-Lahovče- 2012
 • enodružinska hiša Narobe- Zalog- 2012
 • legalizacija stanovanjske stavbe Bundalo- Dobrava pri Kropi-2012
 • enodružinska hiša Zavec-Šenčur -2013
 • gradnja avtoličarske delavnice Potočnik-Stražišče- PID in priprava tehnične dok. za tehnični pregled 
 • gradnja nadomestne stanovanjske hiše- Vreček-Jezersko-2014
 • gradnja tiskarske delavnice Košir-Stražišče-priprava tehnične dok. za tehnični pregled
 • enodružinska hiša Čerin-Selca-2014
 • enodružinska hiša Libić-Kranj -2014
 • enodružinska hiša Plut v sodelovanju s Kager hišo-2015
 • enodružinska hiša Bogataj-Kranj -2015
 • nadomestna stavba sitarske hiše v Stražišču v sodelovanju z Loghouse-2015
 • enodružinska hiša Škofic- Šenčur -2016
 • enodružinska hiša Majcen - Duplje -2015
 • dve enodružinski hiši v Tupaličah -2016
 • enodružinska hiša Dražumerič- Tenetiše -2016
 • enodružinska hiša Vujanovič -Kranj-2016
 • enodržinska hiša Ravnikar- Komenda-2016
 • enodružinska hiša Brumen- Mežica -2017
 • hlev Rozman-Kranj- 2017
 • enodružinska hiša Feratović-Predoslje -2017
 • rušenje in gradnja enodružinske hiše Zorman - Prapr.polica 2018
 • gradnja stanovanjskega dvojčka Rakovec - Kranj- 2019
 • gradnja stanovanjskega dvojčka Velov- Besnica- 2019
 • gradnja stanovanjske stavbe Kukovič- Golnik-2019
 • gradnja stanovanjske stavbe Suhadolnik- Borovnica- 2019
 • gradnja nadomestnega dvostanovanjskega objekta Milost-Primskovo -2020
 • gradnja dvostanovanjskega objekta Kondić-Primskovo-2020
 • gradnja nadomestnega stanovanjskega objekta Marn- Kokra -2020
 • gradnja stanovanjske stavbe Murn- Stražišče-2021

ADAPTACIJE

 • prenova stanovanjske hiše z izvedbo- Suhadolnik-Stražišče -2008-2011
 • sprememba sušilnice v stanovanje v bloku -Brandič-Huje-Kranj-2006
 • izdelava mansardnega stanovanja s frčadami- Potočnik-Stražišče- 2006
 • rekonstrukcija stanovanjske stavbe -Ninič- Stražišče-2007
 • izdelava podstrehe s postavitvijo frčad- Jordan- Golnik-2007
 • rekonstrukcija stavbe v 4 stanovanja in nadzidava prizidka-Ljubljana
 • prenova stavbe v frizerski salon- PGD in priprava dokumentacije za
 • teh. pregled Brešar- Huje pri Kranju- 2008
 • gradnja prizidka in prenova podstrehe v stanovanje- Marn-Kranj-2009
 • izdelava podstrehe v stanovanjske prostore- Česen-Stražišče-2010
 • rušenje obstoečega in izvedba prizidka - Korent- Primskovo( Kranj)-2010
 • rekonstrukcija dela stavbe Makarovič z izvedbo- Ljubljana- 2010
 • prenova podstrehe s postavitvijo frčad- Jereb- Stražišče- 2011
 • rekonstrukcija in nadzidava stanovanjske stavbe- Bodiroža-Orehek-2011
 • rekonstrukcija in nadzidava stanovanjske stavbe- Fabjan- Škofja Loka
 • rekonstrukcija in gradnja prizidka k gasilskemu domu Prebačevo- 2013
 • adaptacija stanovanjske hiše Kocjančič-Božič-Stražišče- 2013
 • rekonstrukcija objekta z gradnjo prizidka in sprememba nam. v stanova.objekt-Fende-Breg
 • prenova podstrehe v stanovanjske prostore- Baloh-Kovor-2013
 • prenova podstrehe v stanovanjske prostore- Valjavec-Kovor-2013
 • nadzidava in prizidava stanovanjske hiše-Primožič-Stražišče-2014
 • prenova podstrehe v bivalne prostore- Jenkole-Hrastje-2014
 • rekonstrukcija in prizidava stanovanjske hiše -Pungaršek-2014
 • rekonstrukcija in prizidava stanovanjske hiše-Jurić-Stražišče-2014
 • rekonstrukcija in sprememba namembnosti iz remize v stanovanjsko stavbo- Vindišar - Tenetiše 2015

 • rekonstrukcija nadzidava in prizidava stanovanjske hiše-Stušek-Kovor -2016

 • rekonstrukcija skladiščne hale v Hrastjah- Svetelj-2016

 • rekonstrukcija in nadzidava stanovanjske stavbe Modic- Kranj-2017

 • rekonstrukcija in prizidava stanovanjske hiše-Kavaš-Pešnica- 2018

 • rekonstrukcija in prizidava stanovanjske hiše-Kokalj -Goriče- 2018

 • rekonstrukcija in nadzidava  stanovanjske hiše-Rangus- Kranj- 2019

 • rekonstrukcija  stanovanjske hiše-Frlic -2019

 • rekonstrukcija  in nadzidava stanovanjske hiše-Štromajer -2019

 • rekonstrukcija in prizidava avtoličarska delavnica Potočnik-2020

 • rekonstrukcija in prizidava avtosalona Žibert- Britof -2020

LEGALIZACIJE

 • stanovanjski objekt Kavčič- Kokrica- 2018
 • stanovanjski objekt Močnik- Šenčur- 2018
 • poslovni stanovanjski objekt Žibert, Britof- 2019
 • stanovanjski objekt Sajovic- Kokrica- 2019
 • trostanovanjski objekt Seidl- Tržič- 2019
 • stanovanjski objekt Mohorič- Besnica-2020
 • stanovanjski objekt Rjavec- Stražišče-2020
 • stanovanjski objekt Rode-2021

SODELOVANJE Z MEGATEAM d.o.o

 • rekonstrukcija doma upokojencev v Kranju, Šmarješke Toplice
 • rekonstrukcija stanovansjkih hiš v starem delu Kranja v večstanovanjske stavbe
 • rekonstrukcija objekta v prostore za balinarski klub in večnam. dvorano - Kranj-Hrastje
 • gradnja prizidka-telovadnice v Žabnici (Kranj)
 • rekonstrukcija objekta v knjižnico z muzejem ter prizidava-Petrovčeva domačija v Cerkljah
 • nadomestna gradnja stanovanjskega objekta z gostinsko dej.-PID- Snedic- Britof (Kranj)
 • gradnja poslovnega objekta Kimovec-Šenčur