Odprta HIŠA- NAČRTI HIŠ

projektiranje in gradnja

AVTOLIČARSKA DELAVNICA POTOČNIK- STRAŽIŠČE

AVTOSERVIS ŽEPIČ RETNJE

AVTOSERVIS HONDA- PRIZIDEK

Načrti poslovnih objektov-3D načrtovanje