Odprta HIŠA- NAČRTI HIŠ

projektiranje in gradnja

POSLOVNI PARTNERJI

TADEJ JEMEC, tadej.jemec@gmail.com  NAČRTI ELEKTROINSTALACIJ

MARTINA PREZELJ, martinaprezelj81@gmail.com  NAČRTI STOJNIH ISTALACIJ

PRIMOŽ LAVRIČ, primoz.lavric@gmail.com NAČRTI STOJNIH ISTALACIJ

STANE UDOVC, stane@biroudovc.si  NAČRTI GRADBENIH KONSTRUKCIJ

MATEVŽ GOVEKAR, info@m-statik.si NAČRTI GRADBENIH KONSTRUKCIJ

JOŽE KAVAŠ, joze@geotrim.si  GEODETSKI POSNETKI

GAŠPER ČESEN, gasper.cesen@gmail.com  GEODETSKI POSNETKI

UROŠ KEJŽAR, uros.kejzar@gmail.com   GEODETSKI POSNETKI

JOŽE ŠINKO, info@agentkranj.si  NEPREMIČNINSKA AGENCIJA

BOJAN KOKALJ, bojankokalj@volja.net  GRADBENI NADZOR

JEREB BOJAN,    jereb.bojan59@gmail.com  GRADBENI NADZOR

IVAN MEGLIČ, planingbiro@siol.net  NAČRTI CESTNIH PRIKLJUČKOV

DAMJAN GOVEKAR, damijan.govekar@png.si NAČRTI CESTNIH PRIKLJUČKOV

MARKO BOŠTAR, marko.bostar@gmail.com  GRADBENI IZVAJALEC

UROŠ KEJŽAR, uros.kejzar@gmail.com  GEODETSKI POSNETKI

MARJAN OCEPEK, marjan.ocepek@gmail.com  GEODETSKI POSNETKI

JAKA ŽIBRAT, zibrat.sp@gmail.com, GEOMEHANSKO POROČILO

MATEJ HOZJAN, matej@hozjan.si, HIDROLOŠKO POROČILO